ก่อนหน้านี้เราได้พูดคุยกันไปแล้วกับเรื่อง Big Data ว่าคืออะไร วันนี้เราจะมาคุยกันต่อในเรื่อง Data Analytics หรือ การวิเคราะห์ข้อมูล ว่ามันเชื่อมโยงกับ Big Data ได้ยังไง แล้วสามารถนำมาต่อยอดเพื่อช่วยในด้านไหนได้บ้าง เราไปทำความรู้จักกับ Data Analytics กันเลยครับ

Data Analytics (การวิเคราะห์ข้อมูล) คือ การที่นำข้อมูลจาก Big Data มาทำการวิเคราะห์ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ หรือวัตถุประสงค์อื่นๆที่ตามที่เราต้องการ เริ่มต้นโดยการนำข้อมูลจาก Big Data นั้นๆ มาแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมจะประมวลผลโดยอาศัยชุดคำสั่งทางเทคโนโลยีและแบบจำลองที่สร้างขึ้น แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์นั้นมาใช้งาน โดยรูปแบบของการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถจำแนกได้ดังนี้

1.การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพื้นฐาน (Descriptive analytics) เป็นการวิเคราะห์เพื่อแสดงผลของรายการทางธุรกิจ เหตุการณ์ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้น หรืออาจกำลังเกิดขึ้นในลักษณะที่ง่ายต่อการเข้าใจ หรือต่อการตัดสินใจ เช่น รายงานการขาย รายงานผลการดำเนินงาน

2.การวิเคราะห์แบบเชิงวินิจฉัย (Diagnostic analytics) เป็นการอธิบายถึงสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น ปัจจัยต่างๆ และความสัมพันธ์ของปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันของสิ่งที่เกิดขึ้น  เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายต่อกิจกรรมทางการตลาดแต่ละประเภท

3.การวิเคราะห์แบบพยากรณ์ (Predictive analytics) เป็นการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือน่าจะเกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลที่ได้เกิดขึ้นแล้วกับแบบจำลองทางสถิติ หรือ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ต่างๆ (Artificial intelligence) เช่น การพยากรณ์ยอดขาย

4.การวิเคราะห์แบบให้คำแนะนำ (Prescriptive analytics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนที่สุด เป็นทั้งการพยากรณ์สิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ข้อดี ข้อเสีย สาเหตุ และระยะเวลา ของสิ่งที่จะเกิดขึ้น และการให้คำแนะนำทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ และผลของแต่ละทางเลือก

เป็นยังไงกันบ้างครับ ทีนี้เพื่อนๆก็รู้กันแล้วว่า Big Data สามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังคิดไม่ออกหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม บอกเทคโทนี่ได้นะครับ 

“เราเชื่อเสมอว่าทุกไอเดียของคุณเป็นจริงได้ เพราะ unlimited possibilities ความเป็นไปได้ที่ไม่มีขีดจำกัดด้วย Digital Solution จากเทคโทนี่”