ในยุคที่ข้อมูลมีค่าดั่งน้ำมัน และมีบทบาทเข้ามากำหนดทิศทางของธุรกิจและอื่นๆอีกมากมาย  วันนี้เทคโทนี่จะพาไปรู้จักกับสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่า “Big Data” กันครับ

Big data คือ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ป็นจำนวนมากๆ หรือเรียกได้ว่า เป็นข้อมูลขนาดมหาศาลที่มีเป็นล้านๆหน่วยความจำ โดยการเก็บข้อมูลให้เป็น Big Data นั้น แต่ละหน่วยงานอาจจะมีการเก็บที่แตกต่างกันออกไป ตามโครงสร้างของข้อมูล ดังนี้

  1. ข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจน (Structured Data) เช่น ข้อมูลที่เก็บอยู่ในตารางข้อมูลต่างๆที่ถูกออกแบบมาไว้แล้ว
  2. ข้อมูลกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Data) เช่น ล็อกไฟล์ (Log Files)
  3. ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) เช่น ข้อมูลการโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ผ่าน  โซเชี่ยลเน็ตเวิร์ก (Social Network) ไม่ว่าจะเป็น Facebook, twitter หรือไฟล์จำพวกมีเดีย เป็นต้น

แต่ข้อมูลทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงข้อมูลดิบที่รอการนำมาประมวลผลและวิเคราะห์ทางเทคโนโลยี เพื่อนำไปพัฒนาในด้านอื่นๆต่อไป หากเพื่อนๆมีข้อมูลที่เป็น Big Data อยู่ในมืออยู่แล้ว และอยากพัฒนาองค์ความรู้ที่มีให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจอย่างสูงสุด แต่ยังนึกไม่ออกว่าจะต้องทำอย่างไร .. #ขอเพียงส่งเสียงมาจะไปหา… (เพลงพี่เบิร์ดก็มา ^^)