แม้ว่า WiFi 6 และเทคโนโลยี 5G นั้นเป็นเทคโนโลยีที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ในปี 2020 ทั้ง Wifi 6 และ 5G จะนำเราไปสู่การประมวลผลที่เร็วขึ้น และความเร็วในการเชื่อมต่อไร้สาย โดย 5G และ WiFi 6 ที่ทำงานแบบผสานจะสร้างการทำงานที่สมบูรณ์แบบ สำหรับการเชื่อมต่อในบ้านและในสำนักงาน คาดกันว่าความเร็วในการดาวน์โหลดจะสูงถึง 3 เท่า เร็วกว่าที่ WiFi 5 ทำได้

แต่ประโยชน์ที่แท้จริงของ WiFi 6 คือความสามารถในการส่งข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นไปยังอุปกรณ์ต่างๆได้มากกว่า WiFi 5 โดยมีสองเหตุผลหลักที่สำคัญ ประการแรกคือจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในเครือข่าย WiFi ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 10 เป็น 50 ชิ้นโดยประมาณในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และการเพิ่มขึ้นนั้นจะต้องเร็วมากยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และความสามารถของ WiFi ที่มีความชาญฉลาดยิ่งขึ้น เหตุผลที่สองคือคุณภาพและปริมาณของข้อมูลที่ใช้ผ่านเครือข่าย WiFi ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันและ WiFi 5 ก็ไม่สามารถรองรับการโหลดทั้งหมดได้ดีซึ่ง WiFi 6 จะกำจัดปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปในปี 2020 นั่นเอง